Akumulatorji
AKUMULATORJI
Akumulatorji vsebujejo snovi, večinoma težke kovine, kot so: živo srebro, svinec, kadmij in nikelj, ki lahko ob nepravilnem ravnanju povzročijo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Z baterijami in akumulatorji moramo ravnati skrbno, po dokončni izrabi jih moramo pravilno odlagati in preprečevati možne negativne učinke snovi, ki jih vsebujejo. Pri nas je za vse to poskrbljeno.