CENIK
Ceno odpadne kovine se dogovorimo ob prodaji, zaradi dnevnega spreminjanja cen na svetovnem trgu.

Dohodek, dosežen z zbiranjem odpadnih surovin in s prodajo teh po ZDoh-1 velja za dohodek iz dejavnosti. Dohodek je obdavčen kot dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, ali kot dohodek, dosežen s posameznim poslom.
•     Dohodek, ki ga fizična oseba doseže z zbiranjem odpadnih surovin, ki jih proda podjetju, velja za dohodek iz 55. Člena ZDoh-1, razen če fizična oseba dosega dohodek z opravljanjem dejavnosti po 33. Do 54. Členu ZDoh-1.
•     Davčna osnova od navedenega dohodka je skladu z odločbo 55. Člena ZDoh-1 vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10% posameznega dohodka.
•     V skladu z odločbo šestega odstavka 122. Člena ZDoh-1 se akontacija dohodnine od dohodka, doseženega s posameznimi posli, izračuna in plača od davčne osnove iz 56. Člena zakona po stopnji 25%.
ODKUP KOVIN - potek
Odpadne in ostale surovine prevzamemo kjerkoli po Sloveniji, odvoz in demontaža je naša skrb. Odkup je možen tudi na prevzemnem mestu v Dolu pri Ljubljani (Zaboršt pri Dolu 2).

KERBA d.o.o.
Ulica Angelce Hlebce 1d
4000 Kranj

Gsm: 030/253-339
Email: info.odkupkovin@gmail.com