Medenina
MEDENINA
Medenina dosega približno polovico tržne vrednosti bakra, zaradi svoje delno bakrene sestave. Odkupujemo jo v treh kategorijah:

•     ostružki medenine
•     kosi medenine
•     zbiralna medenina (odpadne pipe, ventili,..)