Ostalo
OSTALO
•     Odpadni elektromotorji

Odpadne elektromotorje pridobivamo iz starih neuporabnih strojev. Vsebujejo nekoliko bakra, preostanek predstavlja železo.
Cena za odpadne elektromotorje se računa na osnovi skupne teže.

•     Neuporabni transformatorji

Transformator je električni stroj, ki prenaša električno energijo med različnimi napetostnimi nivoji in je eden najpomembnejših delov elektroenergetskih objektov.

Cena za transformatorje se računa na podlagi njegove moči (v KW).

•     Zastareli stroji

Omogočamo odkup zastarelih strojev, ki niso več v funkciji delovanja in so predvideni za reciklažo starega odpadnega železa.
Stroje prevzemamo kjer koli po Sloveniji, odvoz je naša skrb.